Politica de confidențialitate

Politica de confidentialitate vizeaza numai clientii S.C. AGIOS PROTOS S.R.L. şi utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului www.restaurantinterbelic.ro. S.C. AGIOS PROTOS S.R.L. depune eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii datelor dumneavoastra personale atunci când utilizati serviciile noastre.

Prin furnizarea datelor cu caracter personal, utilizatorul isi exprima acordul expres si neechivoc cu privire la utilizarea de catre S.C. AGIOS PROTOS S.R.L. a datelor colectate in urmatoarele scopuri:

– Preluarea si procesarea de reclamatii/sugestii;
– Preluarea si procesarea comenzilor, pentru serviciul de livrare la domiciliu, inregistrare pe site-ul nostru (restaurantinterbelic.ro).

Datele colectate vor fi pastrate doar atat timp este necesar pentru a raspunde scopurilor pentru care au fost colectate sau atat timp impune legea, ulterior urmand ca datele personale sa fie sterse ori transformate in date anonime, cu exceptia situatiei in care exista o dispozitie legala imperativa pentru a le pastra.

Drepturile utilizatorului
1. Dreptul la informare. Potrivit legii, aveti dreptul sa vi se furnizeze cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia situatiei in care deja posedati aceste informatii: (i) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; (ii) scopul in care se realizeaza prelucrarea datelor; (iii) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor ivorate din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, astfel cum a fost modificata si completata („Legea 677/2001”), pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de intreventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate; (iv) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinad seama de specificul prelucrarii.

2. Dreptul de acces la date. In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a obtine de la S.C. AGIOS PROTOS S.R.L., prin inaintarea unei cereri scrise, datata si semnata, in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de S.C. AGIOS PROTOS S.R.L. S.C. AGIOS PROTOS S.R.L., in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care va privesc, va va comunica in termen de 15 zile de la data primirii cererii, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele informatii: (a) informatii cu privire la scopul prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt devaluite datele; (b) comunicarea intro forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor; (c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care va vizeaza; (d) informatii cu privire la dreptul de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate; (e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

3. Dreptul de interventie asupra datelor. In cazul in care datele dumneavoastra personale sunt fie incomplete, fie inexacte, sunteti indreptatit sa solicitati S.C. AGIOS PROTOS S.R.L., prin cerere scrisa, datata si semnata, si sa obtineti in termen de 15 zile de la data primirii cererii de catre S.C. AGIOS PROTOS S.R.L. (x) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea acestor date, (y) transformarea in date anonime; (z) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricareia dintre operatiunile mentionate la pct. (x) de mai sus, in conditiile art. 14, lit. c), teza finala, din Legea 677/2001.

4. Dreptul la opozitie. Prin cerere scrisa, datata si semnata, va puteti retrage in orice moment, gratuit si fara nicio justificare, consimtamantul exprimat cu privire la utilizarea de catre S.C. AGIOS PROTOS S.R.L. a datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct (i.e. transmiterea de newslettere). In scopul obtinerii acestor informatii in scris din partea S.C. AGIOS PROTOS S.R.L., pe baza cererilor evidentiate mai sus, ne puteti contata la urmatoarea adresa de e-mail: info@restaurantinterbelic.ro.

5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. In temeiul dispozitiilor art. 17 din Legea 677/2001, puteti cere si obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice impotriva dumneavoastra, precum si reevaluarea oricarei decizii luate in privinta dumneavoastra si care va afecteaza in mod semnificativ, in cazul in care au fost adopate exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal. Dreptul de a se adresa justitiei. In cazul in care va considerati prejudiciat sau vi s-a adus atingere unor drepturi conferite de lege, in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, fara a aduce atingere posibilitatii de a va adresa cu planegere autoritatii de supraveghere, aveti dreptul de a va adresa instantelor competente pentru apararea drepturilor si/sau pentru acoperirea prejudiciului, dupa caz.

Accesul la date
S.C. AGIOS PROTOS S.R.L. nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele dumneavoastra catre terti pentru scopuri de marketing.

Securitatea datelor
S.C. AGIOS PROTOS S.R.L. a luat masuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori impotriva pierderii sau manipularii neautorizate a datelor. In plus, in acord cu evolutia tehnologiei in materie informatica, depunem eforturi continue in scopul adaptarii masurilor de securitate.

Comenzi telefonica si online
In cazul in care ne-ai contactat telefonic sau online in vederea plasarii unei comenzi, iti exprimi acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de catre S.C. AGIOS PROTOS S.R.L. in vederea procesarii si livrarii comenzii curente si a celor viitoare.

Termenii si conditiile S.C. AGIOS PROTOS S.R.L. pot fi accesati la: https://restaurantinterbelic.ro/termeni-si-conditii/

Politica de utilizare a cookie-uri S.C. AGIOS PROTOS S.R.L. poate fi accesata la: https://restaurantinterbelic.ro/cookies/